ดำ คล้ำ แดด ตั้งแต่ทะเลยันภูเขาหิมะ ใครมีตัวช่วยโปรดแนะนำ #Burn #SkinBurn #DarkSkin #TanSkin #Problem #Need #treatment #Traveller #Travel #SunBurn #SunLight #UV #GoodNight #Stress #Delhi #NewDelhi @India (at Golden Tulip)

ดำ คล้ำ แดด ตั้งแต่ทะเลยันภูเขาหิมะ ใครมีตัวช่วยโปรดแนะนำ #Burn #SkinBurn #DarkSkin #TanSkin #Problem #Need #treatment #Traveller #Travel #SunBurn #SunLight #UV #GoodNight #Stress #Delhi #NewDelhi @India (at Golden Tulip)